چهارشنبه 15 تیر 1401

کالاها
نام محصول
قیمت محصول
میلگرد 10 آجدار A2 ابهر

۱۸,۰۰۰ تومان

میلگرد 12 آجدار A2 ابهر

۱۸,۰۰۰ تومان

میلگرد 14 آجدار A3 ابهر

۱۷,۹۰۰ تومان

میلگرد 16 آجدار A3 ابهر

۱۷,۹۰۰ تومان

میلگرد 18 آجدار A3 ابهر

۱۷,۹۰۰ تومان

میلگرد 20 آجدار A3 ابهر

۱۷,۹۰۰ تومان

میلگرد 22 آجدار A3 ابهر

۱۷,۹۰۰ تومان

میلگرد 25 آجدار A3 ابهر

۱۷,۹۰۰ تومان