چهارشنبه 15 تیر 1401

کالاها
نام محصول
قیمت محصول
میلگرد 10 آجدار A3 امیرکبیر

۱۸,۵۰۰ تومان

میلگرد 12 آجدار A3 امیرکبیر

۱۸,۳۰۰ تومان

میلگرد 14 آجدار A3 امیرکبیر

۱۸,۰۰۰ تومان

میلگرد 16 آجدار A3 امیرکبیر

لطفا تماس بگیرید