چهارشنبه 15 تیر 1401

قیمت روز تیرآهن ساختمانی(IPE)

لیست قیمت ها

*با توجه به نوسانات بازار،کلیه قیمت ها بصورت تقریبی بوده و قیمت نهایی با تماس تلفنی اعلام می گردد*

 

قیمت روز تیرآهن ساختمانی(IPE)
نام محصول
قیمت محصول
تیرآهن 14 ذوب آهن

۲,۸۲۰,۰۰۰ تومان

تیرآهن 16 ذوب آهن

۲,۸۲۰,۰۰۰ تومان

تیرآهن 18 ذوب آهن

۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان

تیرآهن 20 ذوب آهن

۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان

تیرآهن 22 ذوب آهن

۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان

تیرآهن 24 ذوب آهن

۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان

تیرآهن 27 ذوب آهن

۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان

تیرآهن 30 ذوب آهن

۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان