یکشنبه 13 آذر 1401

قیمت روز تیرآهن ساختمانی(IPE)

لیست قیمت ها

*با توجه به نوسانات بازار،کلیه قیمت ها بصورت تقریبی بوده و قیمت نهایی با تماس تلفنی اعلام می گردد*

 

قیمت روز تیرآهن ساختمانی(IPE)
نام محصول
قیمت محصول
تیرآهن 14 ذوب آهن

لطفا تماس بگیرید

تیرآهن 16 ذوب آهن

لطفا تماس بگیرید

تیرآهن 18 ذوب آهن

لطفا تماس بگیرید

تیرآهن 20 ذوب آهن

لطفا تماس بگیرید

تیرآهن 22 ذوب آهن

لطفا تماس بگیرید

تیرآهن 24 ذوب آهن

لطفا تماس بگیرید

تیرآهن 27 ذوب آهن

لطفا تماس بگیرید

تیرآهن 30 ذوب آهن

لطفا تماس بگیرید