دوشنبه 15 خرداد 1402

قیمت روز محصولات انبار

محصولات انبار شامل انواع نبشی از سایز 2.5 الی 12، ناودانی از سایز 6 الی 20، میلگرد آجدار، ساده و کلاف، تیرآهن سایز 14 الی 18، سپری از سایز 3 الی 6، تسمه ی نوردی ضخامت 5میل از سایز 2 الی 6 و چهارپهلو می باشد.

کلیه اقلام بارگیری از یک جا،بدون هزینه بارگیری و انبارداری می باشد.

 

 

*با توجه به نوسانات بازار،کلیه قیمت ها بصورت تقریبی بوده و قیمت نهایی با تماس تلفنی اعلام می گردد*

 
قیمت روز محصولات انبار
نام محصول
قیمت محصول
نبشی 3 استاندارد

لطفا تماس بگیرید

نبشی 3 سبک

لطفا تماس بگیرید

نبشی 3 فوق سبک

لطفا تماس بگیرید

نبشی 4 استاندارد

لطفا تماس بگیرید

نبشی 4 سبک

لطفا تماس بگیرید

نبشی 4 فوق سبک

لطفا تماس بگیرید

نبشی 5 استاندارد

لطفا تماس بگیرید

نبشی 5 سبک

لطفا تماس بگیرید

نبشی 5 فوق سبک

لطفا تماس بگیرید

نبشی 6 استاندارد

لطفا تماس بگیرید

نبشی 6 سبک

لطفا تماس بگیرید

نبشی 6 فوق سبک

لطفا تماس بگیرید

نبشی 8 استاندارد

لطفا تماس بگیرید

نبشی 8 سبک

لطفا تماس بگیرید

نبشی 10

لطفا تماس بگیرید

نبشی 12

لطفا تماس بگیرید

ناودانی 6 سبک

لطفا تماس بگیرید

ناودانی 8 استاندارد

لطفا تماس بگیرید

ناودانی 8 سبک

لطفا تماس بگیرید

ناودانی 10 استاندارد

لطفا تماس بگیرید

ناودانی 10 سبک

لطفا تماس بگیرید

ناودانی 12

لطفا تماس بگیرید

ناودانی 14

لطفا تماس بگیرید

ناودانی 16

لطفا تماس بگیرید

سپری 3

لطفا تماس بگیرید

سپری 4

لطفا تماس بگیرید

سپری 5

لطفا تماس بگیرید

سپری 6

لطفا تماس بگیرید

تسمه 2

لطفا تماس بگیرید

تسمه 2.5

لطفا تماس بگیرید

تسمه 3

لطفا تماس بگیرید

تسمه 4

لطفا تماس بگیرید

تسمه 5

لطفا تماس بگیرید

میلگرد 8 آجدار

لطفا تماس بگیرید

میلگرد 10 آجدار

لطفا تماس بگیرید

میلگرد 12 آجدار

لطفا تماس بگیرید

میلگرد 10 ساده

لطفا تماس بگیرید

چهارپهلو 10

لطفا تماس بگیرید

چهارپهلو 12

لطفا تماس بگیرید

چهارپهلو 14

لطفا تماس بگیرید

چهارپهلو 16

لطفا تماس بگیرید

چهارپهلو 18

لطفا تماس بگیرید

چهارپهلو 20

لطفا تماس بگیرید

چهارپهلو 22

لطفا تماس بگیرید

ویژگی
سایز