دوشنبه 4 بهمن 1400

سبد خرید شما خالی است.
مبلغ قابل پرداخت : ۰ تومان

قیمت روز محصولات انبار

محصولات انبار شامل انواع نبشی از سایز 3 الی 12 ، ناودانی از سایز 6 الی 14 ، سپری از سایز 3 الی 6 ، تسمه ی نوردی ضخامت 5میل از سایز 2 الی 5 ، میلگرد ساده و چهارپهلو می باشد.

کلیه اقلام بالا بارگیری از یک جا و بدون هزینه بارگیری و انبارداری می باشد .

 

 

*با توجه به نوسانات بازار،کلیه قیمت ها بصورت تقریبی بوده و قیمت نهایی با تماس تلفنی اعلام می گردد*

 
قیمت روز محصولات انبار
نام محصول
قیمت محصول
سبد شما
نبشی 3 استاندارد

۱۴,۳۵۰ تومان

جزئیات کالا
نبشی 3 سبک

لطفا تماس بگیرید

نبشی 4 استاندارد

۱۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
نبشی 4 سبک

۱۴,۲۵۰ تومان

جزئیات کالا
نبشی 4 فوق سبک

۱۴,۴۵۰ تومان

جزئیات کالا
نبشی 5 استاندارد

۱۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
نبشی 5 سبک

۱۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
نبشی 5 فوق سبک

۱۴,۲۵۰ تومان

جزئیات کالا
نبشی 6 استاندارد

۱۴,۲۰۰ تومان

جزئیات کالا
نبشی 6 سبک

۱۴,۳۰۰ تومان

جزئیات کالا
نبشی 6 فوق سبک

لطفا تماس بگیرید

نبشی 7

لطفا تماس بگیرید

نبشی 8 استاندارد

۱۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
نبشی 8 سبک

لطفا تماس بگیرید

نبشی 10

۱۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
نبشی 12

۱۴,۲۰۰ تومان

جزئیات کالا
ناودانی 6 استاندارد

۱۴,۳۵۰ تومان

جزئیات کالا
ناودانی 6 سبک

۱۴,۳۵۰ تومان

جزئیات کالا
ناودانی 6 فوق سبک

۱۴,۳۵۰ تومان

جزئیات کالا
ناودانی 8 استاندارد

۱۴,۳۵۰ تومان

جزئیات کالا
ناودانی 8 سبک

۱۴,۳۵۰ تومان

جزئیات کالا
ناودانی 8 فوق سبک

۱۴,۳۵۰ تومان

جزئیات کالا
ناودانی 10 استاندارد

۱۴,۳۵۰ تومان

جزئیات کالا
ناودانی 10 سبک

۱۴,۳۵۰ تومان

جزئیات کالا
ناودانی 12

۱۴,۳۵۰ تومان

جزئیات کالا
سپری 3

۱۴,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا
سپری 4

۱۴,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا
سپری 5

۱۴,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا
سپری 6

۱۴,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا
تسمه 2

۱۳,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا
تسمه 2.5

۱۳,۳۰۰ تومان

جزئیات کالا
تسمه 3

۱۳,۳۰۰ تومان

جزئیات کالا
تسمه 4

۱۳,۳۰۰ تومان

جزئیات کالا
تسمه 5

۱۳,۳۰۰ تومان

جزئیات کالا
میلگرد 8 آجدار

۱۳,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا
میلگرد 10 آجدار

۱۳,۳۰۰ تومان

جزئیات کالا
میلگرد 12 آجدار

۱۲,۳۰۰ تومان

جزئیات کالا
میلگرد 10 ساده

۱۲,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا
چهارپهلو 10

۱۳,۸۵۰ تومان

جزئیات کالا
چهارپهلو 12

۱۳,۸۵۰ تومان

جزئیات کالا
چهارپهلو 14

۱۳,۸۵۰ تومان

جزئیات کالا
چهارپهلو 16

۱۳,۸۵۰ تومان

جزئیات کالا
چهارپهلو 18

۱۳,۸۵۰ تومان

جزئیات کالا
چهارپهلو 20

۱۴,۱۵۰ تومان

جزئیات کالا
چهارپهلو 22

۱۴,۱۵۰ تومان

جزئیات کالا
ویژگی
سایز