چهارشنبه 15 تیر 1401

قیمت روز مش و مفتول

لیست قیمت ها

*با توجه به نوسانات بازار،کلیه قیمت ها بصورت تقریبی بوده و قیمت نهایی با تماس تلفنی اعلام می گردد*

 

قیمت روز مش و مفتول
نام محصول
قیمت محصول
مش 6.5 چشمه 10

۲۰,۴۵۰ تومان

مش 6.5 چشمه 20

۲۰,۵۵۰ تومان

مش 6.5 چشمه 15

۲۰,۴۵۰ تومان

مش 6.5 چشمه 25

لطفا تماس بگیرید

مش 8 چشمه 10

۱۹,۳۵۰ تومان

مش 6.5 چشمه 30

لطفا تماس بگیرید

مش 8 چشمه 15

۱۹,۳۵۰ تومان

مش 8 چشمه 20

۱۹,۳۵۰ تومان

مش 8 چشمه 30

لطفا تماس بگیرید

مش 8 چشمه 25

لطفا تماس بگیرید

مش 10 چشمه 10

۱۸,۸۰۰ تومان

مش 10 چشمه 15

۱۸,۸۰۰ تومان

مش 10 چشمه 20

۱۸,۸۰۰ تومان

مش 10 چشمه 25

لطفا تماس بگیرید

مش 10 چشمه 30

لطفا تماس بگیرید

مفتول 6.5

لطفا تماس بگیرید

مفتول 2.5

لطفا تماس بگیرید

مفتول 1.5

لطفا تماس بگیرید