پنجشنبه 3 تیر 1400

سبد خرید شما خالی است.
مبلغ قابل پرداخت : ۰ تومان

قیمت روز مش و مفتول

لیست قیمت ها

*با توجه به نوسانات بازار،کلیه قیمت ها بصورت تقریبی بوده و قیمت نهایی با تماس تلفنی اعلام می گردد*

 

قیمت روز مش و مفتول
نام محصول
قیمت محصول
سبد شما
مفتول 1.5

۱۴,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا
مفتول 2.5

۱۴,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا
مش 10 چشمه 30

۱۲,۹۳۰ تومان

جزئیات کالا
مش 10 چشمه 25

۱۲,۹۳۰ تومان

جزئیات کالا
مش 10 چشمه 15

۱۲,۹۳۰ تومان

جزئیات کالا
مش 10 چشمه 20

۱۲,۹۳۰ تومان

جزئیات کالا
مش 10 چشمه 10

۱۲,۹۳۰ تومان

جزئیات کالا
مش 8 چشمه 25

۱۳,۴۰۰ تومان

جزئیات کالا
مش 8 چشمه 30

۱۳,۴۰۰ تومان

جزئیات کالا
مش 8 چشمه 20

۱۳,۴۰۰ تومان

جزئیات کالا
مش 8 چشمه 15

۱۳,۴۰۰ تومان

جزئیات کالا
مش 6.5 چشمه 30

۱۴,۶۲۰ تومان

جزئیات کالا
مش 8 چشمه 10

۱۳,۴۰۰ تومان

جزئیات کالا
مش 6.5 چشمه 25

۱۴,۶۲۰ تومان

جزئیات کالا
مش 6.5 چشمه 15

۱۴,۶۲۰ تومان

جزئیات کالا
مش 6.5 چشمه 20

۱۴,۶۲۰ تومان

جزئیات کالا
مش 6.5 چشمه 10

۱۴,۶۲۰ تومان

جزئیات کالا