چهارشنبه 15 تیر 1401

قیمت روز میلگرد

     میلگرد مقطع فولادی است با سطح مقطع دایره که از نوع آجدار آن در سازه های بتنی به منظور بالا بردن مقاومت کششی بتن استفاده می شود ؛ زیرا بتن در برابر کشش بسیار ضعیف و در برابر فشار مقاوم است . مطالعه بیشتر

لیست قیمت ها

*با توجه به نوسانات بازار،کلیه قیمت ها بصورت تقریبی بوده و قیمت نهایی با تماس تلفنی اعلام می گردد*

 

قیمت روز میلگرد
نام محصول
قیمت محصول
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد سپهر

۱۸,۰۰۰ تومان

میلگرد 10 آجدار A3 امیرکبیر

۱۸,۵۰۰ تومان

میلگرد 12 آجدار A3 امیرکبیر

۱۸,۳۰۰ تومان

میلگرد 14 آجدار A3 امیرکبیر

۱۸,۰۰۰ تومان

میلگرد 16 آجدار A3 امیرکبیر

لطفا تماس بگیرید

میلگرد 10 آجدار A2 ابهر

۱۸,۰۰۰ تومان

میلگرد 12 آجدار A2 ابهر

۱۸,۰۰۰ تومان

میلگرد 14 آجدار A3 ابهر

۱۷,۹۰۰ تومان

میلگرد 16 آجدار A3 ابهر

۱۷,۹۰۰ تومان

میلگرد 18 آجدار A3 ابهر

۱۷,۹۰۰ تومان

میلگرد 20 آجدار A3 ابهر

۱۷,۹۰۰ تومان

میلگرد 22 آجدار A3 ابهر

۱۷,۹۰۰ تومان

میلگرد 25 آجدار A3 ابهر

۱۷,۹۰۰ تومان

میلگرد 14 آجدار A3 نیشابور

۱۸,۵۰۰ تومان

میلگرد 16 آجدار A3 نیشابور

۱۸,۵۰۰ تومان

میلگرد 20 آجدار A3 نیشابور

۱۸,۵۰۰ تومان

میلگرد 18 آجدار A3 نیشابور

۱۸,۵۰۰ تومان

میلگرد 22 آجدار A3 نیشابور

۱۸,۵۰۰ تومان

میلگرد 25 آجدار A3 نیشابور

۱۸,۵۰۰ تومان

میلگرد 28 آجدار A3 نیشابور

۱۸,۵۰۰ تومان

میلگرد 8 ساده نوردی

۱۹,۵۰۰ تومان

میلگرد 10 ساده نوردی

۱۸,۲۰۰ تومان

میلگرد 12 ساده نوردی

۱۹,۵۰۰ تومان

میلگرد 14 ساده نوردی

۱۹,۵۰۰ تومان

میلگرد 16 ساده نوردی

۱۹,۵۰۰ تومان

میلگرد 18 ساده نوردی

۱۹,۵۰۰ تومان

میلگرد 20 ساده نوردی

۱۹,۵۰۰ تومان

میلگرد 22 ساده نوردی

۱۹,۵۰۰ تومان

میلگرد 25 ساده نوردی

۱۹,۵۰۰ تومان

میلگرد 28 ساده نوردی

۱۹,۵۰۰ تومان

میلگرد 30 ساده نوردی

۱۹,۵۰۰ تومان

میلگرد 32 ساده نوردی

۱۹,۵۰۰ تومان