پنجشنبه 30 شهریور 1402

قیمت روز میلگرد

     میلگرد مقطع فولادی است با سطح مقطع دایره که از نوع آجدار آن در سازه های بتنی به منظور بالا بردن مقاومت کششی بتن استفاده می شود ؛ زیرا بتن در برابر کشش بسیار ضعیف و در برابر فشار مقاوم است . مطالعه بیشتر

لیست قیمت ها

*با توجه به نوسانات بازار،کلیه قیمت ها بصورت تقریبی بوده و قیمت نهایی با تماس تلفنی اعلام می گردد*

 

قیمت روز میلگرد
نام محصول
قیمت محصول
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد سپهر

لطفا تماس بگیرید

میلگرد 10 آجدار A3 امیرکبیر

لطفا تماس بگیرید

میلگرد 12 آجدار A3 امیرکبیر

لطفا تماس بگیرید

میلگرد 14 آجدار A3 امیرکبیر

لطفا تماس بگیرید

میلگرد 16 آجدار A3 امیرکبیر

لطفا تماس بگیرید

میلگرد 10 آجدار A2 ابهر

لطفا تماس بگیرید

میلگرد 12 آجدار A2 ابهر

لطفا تماس بگیرید

میلگرد 14 آجدار A3 ابهر

لطفا تماس بگیرید

میلگرد 16 آجدار A3 ابهر

لطفا تماس بگیرید

میلگرد 18 آجدار A3 ابهر

لطفا تماس بگیرید

میلگرد 20 آجدار A3 ابهر

لطفا تماس بگیرید

میلگرد 22 آجدار A3 ابهر

لطفا تماس بگیرید

میلگرد 25 آجدار A3 ابهر

لطفا تماس بگیرید

میلگرد 14 آجدار A3 نیشابور

لطفا تماس بگیرید

میلگرد 16 آجدار A3 نیشابور

لطفا تماس بگیرید

میلگرد 18 آجدار A3 نیشابور

لطفا تماس بگیرید

میلگرد 20 آجدار A3 نیشابور

لطفا تماس بگیرید

میلگرد 22 آجدار A3 نیشابور

لطفا تماس بگیرید

میلگرد 25 آجدار A3 نیشابور

لطفا تماس بگیرید

میلگرد 28 آجدار A3 نیشابور

لطفا تماس بگیرید

میلگرد 8 ساده نوردی

لطفا تماس بگیرید

میلگرد 10 ساده نوردی

لطفا تماس بگیرید

میلگرد 12 ساده نوردی

لطفا تماس بگیرید

میلگرد 14 ساده نوردی

لطفا تماس بگیرید

میلگرد 16 ساده نوردی

لطفا تماس بگیرید

میلگرد 18 ساده نوردی

لطفا تماس بگیرید

میلگرد 20 ساده نوردی

لطفا تماس بگیرید

میلگرد 22 ساده نوردی

لطفا تماس بگیرید

میلگرد 25 ساده نوردی

لطفا تماس بگیرید

میلگرد 28 ساده نوردی

لطفا تماس بگیرید

میلگرد 30 ساده نوردی

لطفا تماس بگیرید

میلگرد 32 ساده نوردی

لطفا تماس بگیرید