جمعه 15 اسفند 1399

سبد خرید شما خالی است.
مبلغ قابل پرداخت : ۰ تومان

قیمت روز ورق

لیست قیمت ها

*با توجه به نوسانات بازار،کلیه قیمت ها بصورت تقریبی بوده و قیمت نهایی با تماس تلفنی اعلام می گردد*

 

قیمت روز ورق
نام محصول
قیمت محصول
سبد شما
ورق 2 میل مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 2 میل مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 3 میل مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 4 میل مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 5 میل مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 6 میل مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 6 میل مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 8 میل مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 8 میل مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 10 میل مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 10 میل مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 12 میل مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 12 میل مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 10 میل اکسین

لطفا تماس بگیرید

ورق 12 میل اکسین

لطفا تماس بگیرید

ورق 15 میل اکسین

لطفا تماس بگیرید

ورق 20 میل اکسین

لطفا تماس بگیرید

ورق 25 میل اکسین

لطفا تماس بگیرید

ورق 30 میل اکسین

لطفا تماس بگیرید

ورق 0/6 میل گالوانیزه مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 0/5 میل گالوانیزه هقت الماس

لطفا تماس بگیرید

ورق 0/6 میل گالوانیزه هفت الماس

لطفا تماس بگیرید

ورق 0/7 میل گالوانیزه هفت الماس

لطفا تماس بگیرید

ورق 0/8 میل گالوانیزه هفت الماس

لطفا تماس بگیرید

ورق 0/9 میل گالوانیزه هفت الماس

لطفا تماس بگیرید

ورق 1/25 میل گالوانیزه هفت الماس

لطفا تماس بگیرید

ورق 1 میل گالوانیزه هفت الماس

لطفا تماس بگیرید

ورق 1/5 میل گالوانیزه هفت الماس

لطفا تماس بگیرید

ورق 2 میل گالوانیزه هفت الماس

لطفا تماس بگیرید

ورق 2/5 میل گالوانیزه هفت الماس

لطفا تماس بگیرید

تسمه 2 نوردی

۱۲,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا
تسمه 2.5 نوردی

۱۲,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا
تسمه 3 نوردی

۱۲,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا
تسمه 4 نوردی

۱۲,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا
تسمه 5 نوردی

۱۲,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا
کرومیت 3 میل عرض 10 سانتیمتر از ورق مبارکه

۲۰,۳۰۰ تومان

جزئیات کالا
کرومیت 3 میل عرض 12 سانتیمتر از ورق مبارکه

۲۰,۳۰۰ تومان

جزئیات کالا
کرومیت 4 میل عرض 10 سانتیمتر از ورق مبارکه

۲۰,۲۰۰ تومان

جزئیات کالا
کرومیت 4 میل عرض 12 سانتیمتر از ورق مبارکه

۲۰,۲۰۰ تومان

جزئیات کالا
کرومیت 3 میل عرض 10 سانتیمتر از ورق اهواز

۱۹,۱۰۰ تومان

جزئیات کالا
کرومیت 3 میل عرض 12سانتیمتر از ورق اهواز

۱۹,۱۰۰ تومان

جزئیات کالا
ورق 2.5 میل مبارکه

ناموجود

ورق 3 میل مبارکه

ناموجود

ورق 4 میل مبارکه

ناموجود

ورق 5 میل مبارکه

ناموجود

ورق 15 میل مبارکه

ناموجود

ورق 15 میل مبارکه

ناموجود

ورق 8 میل اکسین

ناموجود

ورق 35 میل اکسین

ناموجود

ورق 40 میل اکسین

ناموجود

ورق 0/5 میل گالوانیزه مبارکه

ناموجود

ورق 0/6 میل گالوانیزه مبارکه

ناموجود

ورق 0/6 میل گالوانیزه مبارکه

ناموجود