دوشنبه 4 بهمن 1400

سبد خرید شما خالی است.
مبلغ قابل پرداخت : ۰ تومان

قیمت روز ورق

لیست قیمت ها

*با توجه به نوسانات بازار،کلیه قیمت ها بصورت تقریبی بوده و قیمت نهایی با تماس تلفنی اعلام می گردد*

 

قیمت روز ورق
نام محصول
قیمت محصول
سبد شما
ورق 2 میل مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 2 میل مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 3 میل مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 4 میل مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 5 میل مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 6 میل مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 6 میل مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 8 میل مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 10 میل مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 8 میل مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 10 میل مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 12 میل مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 12 میل مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 10 میل اکسین

لطفا تماس بگیرید

ورق 12 میل اکسین

لطفا تماس بگیرید

ورق 15 میل اکسین

لطفا تماس بگیرید

ورق 20 میل اکسین

لطفا تماس بگیرید

ورق 25 میل اکسین

لطفا تماس بگیرید

ورق 30 میل اکسین

لطفا تماس بگیرید

ورق 0/6 میل گالوانیزه مبارکه

لطفا تماس بگیرید

ورق 0/5 میل گالوانیزه هقت الماس

لطفا تماس بگیرید

ورق 0/6 میل گالوانیزه هفت الماس

لطفا تماس بگیرید

ورق 0/7 میل گالوانیزه هفت الماس

لطفا تماس بگیرید

ورق 0/8 میل گالوانیزه هفت الماس

لطفا تماس بگیرید

ورق 0/9 میل گالوانیزه هفت الماس

لطفا تماس بگیرید

ورق 1/25 میل گالوانیزه هفت الماس

لطفا تماس بگیرید

ورق 1 میل گالوانیزه هفت الماس

لطفا تماس بگیرید

ورق 1/5 میل گالوانیزه هفت الماس

لطفا تماس بگیرید

ورق 2 میل گالوانیزه هفت الماس

لطفا تماس بگیرید

ورق 2/5 میل گالوانیزه هفت الماس

لطفا تماس بگیرید

تسمه 2 نوردی

۱۲,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا
تسمه 2.5 نوردی

۱۲,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا
تسمه 3 نوردی

۱۲,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا
تسمه 4 نوردی

۱۲,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا
تسمه 5 نوردی

۱۲,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا
کرومیت 3 میل عرض 10 سانتیمتر از ورق مبارکه

لطفا تماس بگیرید

کرومیت 3 میل عرض 12 سانتیمتر از ورق مبارکه

لطفا تماس بگیرید

کرومیت 4 میل عرض 10 سانتیمتر از ورق مبارکه

لطفا تماس بگیرید

کرومیت 4 میل عرض 12 سانتیمتر از ورق مبارکه

لطفا تماس بگیرید

کرومیت 3 میل عرض 10 سانتیمتر از ورق اهواز

لطفا تماس بگیرید

کرومیت 3 میل عرض 12سانتیمتر از ورق اهواز

لطفا تماس بگیرید

ورق 2.5 میل مبارکه

ناموجود

ورق 3 میل مبارکه

ناموجود

ورق 4 میل مبارکه

ناموجود

ورق 5 میل مبارکه

ناموجود

ورق 15 میل مبارکه

ناموجود

ورق 15 میل مبارکه

ناموجود

ورق 8 میل اکسین

ناموجود

ورق 35 میل اکسین

ناموجود

ورق 40 میل اکسین

ناموجود

ورق 0/5 میل گالوانیزه مبارکه

ناموجود

ورق 0/6 میل گالوانیزه مبارکه

ناموجود

ورق 0/6 میل گالوانیزه مبارکه

ناموجود