شنبه 25 مرداد 1399

سبد خرید شما خالی است.
مبلغ قابل پرداخت : ۰ تومان

ورق سیاه

لیست قیمت ها

*با توجه به نوسانات بازار،کلیه قیمت ها بصورت تقریبی بوده و قیمت نهایی با تماس تلفنی اعلام می گردد*

 

ورق سیاه
نام محصول
ضخامت
ابعاد
قیمت محصول
سبد شما
مقایسه
ورق 30 میل اکسین

30

2متر در 6متر

لطفا تماس بگیرید

ورق 25 میل اکسین

25

2متر در 6متر

لطفا تماس بگیرید

ورق 20 میل اکسین

20

2متر در 6متر

لطفا تماس بگیرید

ورق 15 میل اکسین

15

2متر در 6متر

لطفا تماس بگیرید

ورق 12 میل اکسین

12

2متر در 6متر

لطفا تماس بگیرید

ورق 10 میل اکسین

10

2متر در 6متر

لطفا تماس بگیرید

ورق 12 میل مبارکه

12

فابریک عرض 1/5متر

لطفا تماس بگیرید

ورق 12 میل مبارکه

12

رول عرض 1/5متر

لطفا تماس بگیرید

ورق 10 میل مبارکه

10

فابریک عرض 1/5متر

لطفا تماس بگیرید

ورق 8 میل مبارکه

8

فابریک عرض 1/5متر

لطفا تماس بگیرید

ورق 10 میل مبارکه

10

رول عرض 1/5متر

لطفا تماس بگیرید

ورق 8 میل مبارکه

8

رول عرض 1/5متر

لطفا تماس بگیرید

ورق 6 میل مبارکه

6

فابریک عرض 1/5متر

لطفا تماس بگیرید

ورق 6 میل مبارکه

6

رول عرض 1/5متر

لطفا تماس بگیرید

ورق 5 میل مبارکه

5

رول عرض 1/5متر

لطفا تماس بگیرید

ورق 4 میل مبارکه

4

رول عرض 1/5متر

لطفا تماس بگیرید

ورق 3 میل مبارکه

3

رول عرض 1/5متر

لطفا تماس بگیرید

ورق 2 میل مبارکه

2

رول عرض 1/25متر

لطفا تماس بگیرید

ورق 2 میل مبارکه

2

رول عرض 1متر

لطفا تماس بگیرید

ورق 40 میل اکسین

40

2متر در 6متر

ناموجود

ورق 35 میل اکسین

35

2متر در 6متر

ناموجود

ورق 8 میل اکسین

8

2متر در 6متر

ناموجود

ورق 15 میل مبارکه

15

فابریک عرض 1/5متر

ناموجود

ورق 15 میل مبارکه

15

رول عرض 1/5متر

ناموجود