پنجشنبه 26 تیر 1399

سبد خرید شما خالی است.
مبلغ قابل پرداخت : ۰ تومان

ورق

لیست قیمت ها

*با توجه به نوسانات بازار،کلیه قیمت ها بصورت تقریبی بوده و قیمت نهایی با تماس تلفنی اعلام می گردد*

 

ورق
نام محصول
ضخامت
ابعاد
قیمت محصول
سبد شما
مقایسه
ورق 2 میل مبارکه

2

رول عرض 1متر

لطفا تماس بگیرید

ورق 2 میل مبارکه

2

رول عرض 1/25متر

لطفا تماس بگیرید

ورق 3 میل مبارکه

3

رول عرض 1/5متر

لطفا تماس بگیرید

ورق 4 میل مبارکه

4

رول عرض 1/5متر

لطفا تماس بگیرید

ورق 5 میل مبارکه

5

رول عرض 1/5متر

لطفا تماس بگیرید

ورق 6 میل مبارکه

6

رول عرض 1/5متر

لطفا تماس بگیرید

ورق 6 میل مبارکه

6

فابریک عرض 1/5متر

لطفا تماس بگیرید

ورق 8 میل مبارکه

8

رول عرض 1/5متر

لطفا تماس بگیرید

ورق 10 میل مبارکه

10

رول عرض 1/5متر

لطفا تماس بگیرید

ورق 8 میل مبارکه

8

فابریک عرض 1/5متر

لطفا تماس بگیرید

ورق 10 میل مبارکه

10

فابریک عرض 1/5متر

لطفا تماس بگیرید

ورق 12 میل مبارکه

12

فابریک عرض 1/5متر

لطفا تماس بگیرید

ورق 12 میل مبارکه

12

رول عرض 1/5متر

لطفا تماس بگیرید

ورق 0/6 میل گالوانیزه مبارکه

0.5

رول عرض 1متر

لطفا تماس بگیرید

ورق 2.5 میل مبارکه

2

رول عرض 1/25متر

ناموجود

ورق 3 میل مبارکه

3

فابریک عرض 1/5متر

ناموجود

ورق 4 میل مبارکه

4

فابریک عرض 1/5متر

ناموجود

ورق 5 میل مبارکه

5

فابریک عرض 1/5متر

ناموجود

ورق 15 میل مبارکه

15

رول عرض 1/5متر

ناموجود

ورق 15 میل مبارکه

15

فابریک عرض 1/5متر

ناموجود

ورق 0/5 میل گالوانیزه مبارکه

0.5

رول عرض 1/25متر

ناموجود

ورق 0/6 میل گالوانیزه مبارکه

0.6

رول عرض 1/25متر

ناموجود

ورق 0/6 میل گالوانیزه مبارکه

0.6

رول عرض 1متر

ناموجود