یکشنبه 13 آذر 1401

قیمت روز ورق

لیست قیمت ها

*با توجه به نوسانات بازار،کلیه قیمت ها بصورت تقریبی بوده و قیمت نهایی با تماس تلفنی اعلام می گردد*

 

قیمت روز ورق
نام محصول
قیمت محصول
ورق 8 میل اکسین

لطفا تماس بگیرید

ورق 10 میل اکسین

لطفا تماس بگیرید

ورق 12 میل اکسین

لطفا تماس بگیرید

ورق 15 میل اکسین

لطفا تماس بگیرید

ورق 20 میل اکسین

لطفا تماس بگیرید

ورق 25 میل اکسین

لطفا تماس بگیرید

ورق 35 میل اکسین

لطفا تماس بگیرید

ورق 30 میل اکسین

لطفا تماس بگیرید

ورق 40 میل اکسین

لطفا تماس بگیرید