دوشنبه 23 تیر 1399

سبد خرید شما خالی است.
مبلغ قابل پرداخت : ۰ تومان

ورق

لیست قیمت ها

*با توجه به نوسانات بازار،کلیه قیمت ها بصورت تقریبی بوده و قیمت نهایی با تماس تلفنی اعلام می گردد*

 

ورق | صفحه 2
نام محصول
ضخامت
سایز
ابعاد
نوع تسمه
قیمت محصول
سبد شما
مقایسه
ورق 0/9 میل گالوانیزه هفت الماس

0.9

رول عرض 1 متر

لطفا تماس بگیرید

ورق 1 میل گالوانیزه هفت الماس

1

رول عرض 1 متر

لطفا تماس بگیرید

ورق 1/25 میل گالوانیزه هفت الماس

1.25

رول عرض 1 متر

لطفا تماس بگیرید

ورق 1/5 میل گالوانیزه هفت الماس

1.5

رول عرض 1 متر

لطفا تماس بگیرید

ورق 2 میل گالوانیزه هفت الماس

2

رول عرض 1 متر

لطفا تماس بگیرید

ورق 2/5 میل گالوانیزه هفت الماس

2.5

رول عرض 1 متر

لطفا تماس بگیرید

تسمه 2 نوردی

5

2

نوردی

۶,۲۰۰ تومان

۶,۱۵۰ تومان

جزئیات کالا
تسمه 2.5 نوردی

5

2.5

نوردی

۶,۲۰۰ تومان

۶,۱۵۰ تومان

جزئیات کالا
تسمه 4 نوردی

5

4

نوردی

۶,۲۰۰ تومان

۶,۱۵۰ تومان

جزئیات کالا
تسمه 3 نوردی

5

3

نوردی

۶,۲۰۰ تومان

۶,۱۵۰ تومان

جزئیات کالا
تسمه 5 نوردی

5

5

نوردی

۶,۲۰۰ تومان

۶,۱۵۰ تومان

جزئیات کالا
تسمه 6 نوردی

5

6

نوردی

۶,۳۰۰ تومان

۶,۲۵۰ تومان

جزئیات کالا
ورق 2.5 میل مبارکه

2

رول عرض 1/25متر

ناموجود

ورق 3 میل مبارکه

3

فابریک عرض 1/5متر

ناموجود

ورق 4 میل مبارکه

4

فابریک عرض 1/5متر

ناموجود

ورق 5 میل مبارکه

5

فابریک عرض 1/5متر

ناموجود

ورق 15 میل مبارکه

15

رول عرض 1/5متر

ناموجود

ورق 15 میل مبارکه

15

فابریک عرض 1/5متر

ناموجود

ورق 8 میل اکسین

8

2متر در 6متر

ناموجود

ورق 35 میل اکسین

35

2متر در 6متر

ناموجود

ورق 40 میل اکسین

40

2متر در 6متر

ناموجود

ورق 0/5 میل گالوانیزه مبارکه

0.5

رول عرض 1/25متر

ناموجود

ورق 0/6 میل گالوانیزه مبارکه

0.6

رول عرض 1/25متر

ناموجود

ورق 0/6 میل گالوانیزه مبارکه

0.6

رول عرض 1متر

ناموجود